Співвідношення

Співвідношення


Коефіцієнт - це спосіб показати стосунки або порівняти два числа одного виду.

Ми використовуємо коефіцієнти для порівняння речей одного типу. Наприклад, ми можемо використовувати коефіцієнт для порівняння кількості хлопчиків із кількістю дівчат у вашому класі. Іншим прикладом може бути порівняння кількості арахісу із загальною кількістю горіхів у банку змішаних горіхів.

Існують різні способи написання коефіцієнтів, і всі вони означають одне і те ж. Ось кілька способів, як ви можете записати співвідношення чисел B (хлопчики) та G (дівчата):

відношення B до G
B - до G
Б: Г.

Зверніть увагу, що, записуючи коефіцієнт, ви ставите перший доданок першим. Це здається очевидним, але коли ви бачите запитання або співвідношення, записане як 'відношення B до G', тоді ви пишете відношення B: G. Якби коефіцієнт був записаний як 'співвідношення G до B', ви б записали його як G: B.Термінологія співвідношення

У наведеному вище прикладі B і G - це терміни. B називається попереднім членом, а G - наступним членом.

Приклад проблеми:

У класі з 15 дітьми є 3 дитини з блакитними очима, 8 дітей з карими очима та 4 дитини з зеленими очима. Знайдіть наступне:

Співвідношення синьооких дітей до дітей у класі?

Кількість синьооких дітей - 3. Кількість дітей - 15.
Співвідношення: 3:15

Співвідношення дітей з карими очима до дітей із зеленими очима?

Кількість карих очей - 8. Зеленооких - 4.
Співвідношення: 8: 4

Абсолютні значення та коефіцієнти відновлення

У прикладах вище ми використовували абсолютні значення. В обох випадках ці значення могли бути зменшені. Як і у випадку з дробами, співвідношення можна звести до найпростішої форми. Ми зведемо вищезазначені коефіцієнти до найпростішої форми, щоб дати вам уявлення про те, що це означає. Якщо ви знаєте, як зменшити дроби, то можете зменшити співвідношення.

Перше співвідношення було 3:15. Це також можна записати як дріб 3/15. Оскільки 3 х 5 = 15, це можна зменшити, як частку, до 1: 5. Цей коефіцієнт такий самий, як 3:15.

Друге співвідношення було 8: 4. Це можна записати як дріб 8/4. Це можна зменшити аж до 2: 1. Знову ж таки, це те саме співвідношення, але зменшене, щоб його було легше зрозуміти.

Детальніше про коефіцієнти див Співвідношення: частки та відсоткиБільше предметів алгебри
Словник алгебри
Експоненти
Лінійні рівняння - Вступ
Лінійні рівняння - форми нахилу
Порядок операцій
Співвідношення
Співвідношення, частки та відсотки
Розв’язування рівнянь алгебри з додаванням і відніманням
Розв’язування рівнянь алгебри за допомогою множення та ділення